Rýchle a efektívne riešenia
Vašich právnych problémov.
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01

Advokátska kancelária
JUDr. Iveta Horváthová


Poskytujeme právne služby už viac ako 15 rokov.
Široký právny servis ponúkame obchodným spoločnostiam, fyzickým osobám - podnikateľom ako aj klientom, ktorých záujmy vyžadujú ochranu vo veciach osobných alebo majetkových vznikajúcich zo situácii v bežnom živote. V praxi je dôraz kladený na osobný prístup ku klientom, diskrétnosť a efektívne riešenie problémov prostredníctvom dôkladnej znalosti právnych predpisov, judikatúry súdov a dlhoročných skúseností z praxe.





V rámci zabezpečenia riešenia akéhokoľvek právneho problému klienta spolupracujeme s notármi, exekútormi, znalcami, správcami konkurzných podstát ako aj s inými advokátskymi kanceláriami. Klientom dokážeme zabezpečiť urýchlený zápis do katastra nehnuteľností, autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, vypracovanie znaleckých posudov a právnych analýz, mediačné konanie, komplexné poradenstvo v oblasti obchodnych spoločností vrátene úkonov súvisiacich s ich založením, zmenami prípadne zánikom, správu pohľadávok a ďalšie úkony. Nezanedbateľnou výhodou je aj časová flexibilita - na základe dohody (telefonicky alebo e-mailom) je možné realizovať poradu aj mimo bežných pracovných hodín a dní.