Optima est legis iterpres consuetudo.
"Prax je najlepším interpretom zákona."
Poskytujeme široké spektrum právnych služieb.


Kliknutím na názvy jednotlivých právnych odvetví získate prehľad o konkrétnych službách.
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01