Tel:                                
00421 905 800 932
00421 910 832 835
                       
                       
Sídlo:                                
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01

Melius est petere fontes
quam sectari rivulos.
"Je lepšie ísť k prameňu, ako sledovať potôčiky."
KontaktyFax:                                
00421 48 611 20 51
                       
                       

E-mail:                                
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-brezno.sk