Ignorantia legis neminem excusat.
"Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje."
Správne právo


Zastupovanie v správnom konaní
*
Zastupovanie v daňovom konaní a v konaní pred daňovými úradmi
*
Zastupovanie v stavebnom konaní a katastrálnom konaní
*
Zastupovanie v priestupkovom konaní a colnom konaní
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01