Pater ist est quem nuptiae demonstrant.
"Otcom je ten, na koho ukazuje manželstvo."
Rodinné právo


Zastupovanie v konaní o rozvode manželstva a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom)
*
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Určenie otcovstva
Osvojenie
*
Striedavá starostlivosť
Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
*
*
*
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01