Est autem vis legem simulans.
"I násilie môže byť skryté pod maskou práva."
Pracovné právo


Príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
*
Zastupovanie zamestnávateľa/ zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch
*
Vznik, zánik a zmena pracovného pomeru
Pracovné, kolektívne, managerské zmluvy
Konkurenčné doložky
*
Skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda)
Poradenstvo vo veciach pracovného práva v nadväznosti na otázky sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
*
*
*
*
Vznik, zánik a zmena pracovného pomeru
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01