Solemnitates juris sunt observande
"Formality zákonov sa musia dodržiavať."
Finančné právo


*
Poskytovanie právneho poradenstva klientovi v otázkach daní, poplatkov a iných platieb orgánom verejnej správy
*
Zastupovanie v daňovom konaní pred daňovými úradmi (príp. súdmi)
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01