Facta sunt potentiora verbis
"Skutky sú mocnejšie ako slová."
Exekučné právo


Vypracovanie a podanie návrhu na výkon rozhodnutia
*
Zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia
Zastupovanie povinných  v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)
*
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01